Historia Koła

Poznaj naszą historię

Koło Łowieckie "JELEŃ"

Data założenia: 1946r w Kamieniu Pomorskim jako Koło Łowieckie nr 1

ŁOWISKA

Dzierżawimy dwa obwody: nr 12 oraz 56 o łącznej powierzchni 14.310ha (w tym 5027 ha lasu).

STANICE MYŚLIWSKIE

Posiadamy tzw. hubertówkę na terenie obwodu 56 w Leśnictwie Golczewo.

ZWIERZYNA

W sezonie myśliwi pozyskują 60 szt. jeleni, 170 szt. saren, 105 szt. oraz dzików.

Historia Koła

W 1946 roku w Kamieniu Pomorskim zostaje założone Koło Łowieckie nr 1. Założycielami koła byli: Antoni Krzyżanowski, Wincenty Nowak, Stanisław Wszendybyk, Stanisław Kleszcz. Na początku w kole działało 10 strzelców.

Obecnie do zarządu Koła Łowieckiego “JELEŃ” należy:

  • prezes – Zbigniew Sobieski,
  • łowczy – Dariusz Dziśko,
  • podłowczy – Wiesław Kluza,
  • podłowczy – Piotr Houb,
  • sekretarz – Lukasz Andruszkiewicz,
  • skarbnik – Ryszard Nejman.

Obecnie koło liczy 75 członków oraz 2 stażystów.

Kultura Łowiecka

Koło “Jeleń” w Kamieniu Pomorskim jest organizatorem mszy hubertowskich. Takie wyjątkowe imprezy odbyły się w jesieni 2000 i 2001r, a obecnie zaliczane są do cyklicznych. We mszy uczestniczą myśliwi w świątecznych strojach. Oprawę muzyczną zapewnia zespół “Gryf”; ołtarz katedry ozdabiany jest elementami łowieckimi.