Aktualności

Zmiany w Prawie łowieckim

Trwają nadal prace nad zmianami w Prawie łowieckim. Są one zawarte w zbiorowym akcie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie projekt jest po III czytaniu, został przegłosowani i skierowany do Senatu. Przebieg prac legislacyjnych: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479 Jakich zmian możemy oczekiwać? wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu w formie elektronicznej,umożliwienie przeprowadzenia...

PZŁ członkiem Firearms United Network

Firearms United Network jest organizacją zrzeszającą ponad 100 milionów przestrzegających prawa właścicieli broni w Europie. Należą do nich rezerwiści, myśliwi, strzelcy sportowi, kolekcjonerzy, handlarze bronią palną, producenci, specjaliści od bezpieczeństwa, operatorzy strzelnicy i zwykli obywatele, którzy posiadają broń nieobjętą ograniczeniami. https://www.youtube.com/watch?v=opFJM3gFArg&ab_channel=GUNTVPL Firearms United Network

Koniec czerwonych książeczek

Wszystko wskazuje na to, że kończy się era legendarnych czerwonych książeczek . Sejm w czwartek 23 czerwca 2022 roku uchwalił nowelizację ustawy o dokumentach publicznych. Zmiany dotyczą w szczególności wystawiania dokumentów przez notariuszy i sądy na specjalnych blankietach. Dla nas jednak najistotniejsza jest zmiana odnośnie dokumentów wydawanych na podstawie Ustawy o Broni i Amunicji. Zobaczymy w jakiej formie...

Broń krótka dostępna dla myśliwych.

W dniu 24.06.2022r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Projekt rozszerza zakres broni, którą będzie można wykorzystywać podczas polowania. Jak się wydaje jest to odpowiedź ustawodawcy na wieloletnie postulaty myśliwych w kontekście używania broni krótkiej podczas wykonywania polowań. Chodzi tu o bezpieczeństwo myśliwego podczas poszukiwania i dochodzenia...

Nocna Trzebieszka Biegowa – Obwód łowiecki nr 12

02 lipca 2022 roku w Trzebieszewie odbędzie się “II Nocna Trzebieszka Biegowa”. Trasa przebiega w obwodzie łowieckim nr 12. W szczególności w granicach rejonów: 9, 10, 11, 12, 13. Start biegu planowany jest na godzinę 23.00, natomiast zakończenie w okolicach godziny 1.00. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas polowania w tych rejonach.

Zamieszanie z listą gatunków zwierząt łownych.

Z dniem 1 kwietnia na mocy rozporządzenia z 25 marca 2022 r. z listy zwierząt łownych zostały wykreślone: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak. Zniesiono równocześnie okresy polowań na te gatunki.  Wykaz IGO ( inwazyjne gatunki obce ) stwarzających zagrożenie dla Unii określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych...

Podział obwodów łowieckich i wyłączenia.

Ważne przypomnienie. Tak jak pisałem w artykule z 22 lutego 2021 roku, Urząd Marszałkowski uaktualnił podział województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie. Wprowadzone zostały wyłączenia z polowań w obwodach nr 12 i 56. W obwodzie nr 12, dla przykładu z polowań został wyłączony niemalże w całości rejon nr 4, a także części rejonów nr 6,14 i 15....