Udział dzieci w polowaniach – skierowany do drugiego czytania

Udział dzieci w polowaniach – skierowany do drugiego czytania

Dzisiaj w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy, zezwalającym dzieciom towarzyszenie nam w łowisku podczas polowania.

Został przyjęty wniosek o odrzucenie projektu w pierwotnej treści.

Nie przyjęto też poprawek do tego projektu o obniżenie wieku nieletnich do lat 16, 14 i 13, którzy mogliby brać udział w wykonywaniu gospodarki łowieckiej, co zgłaszała kolejno lewica, Komitet Krzewienia Tradycji i Kultury Łowieckiej oraz przewodnicząca komisji, Urszula Pasławska.

W konsekwencji obywatelski projekt ustawy przeszedł bez zmian do drugiego czytania sejmowego.

Prace Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Udostępnij ten post