Artykuły

IV Nocna Trzebieszka Biegowa – Obwód łowiecki nr 12

06 lipca 2024 roku w Trzebieszewie odbędzie się “IV Nocna Trzebieszka Biegowa”. Trasa przebiega w obwodzie łowieckim nr 12. W szczególności w granicach rejonów: 9, 10, 11, 12, 13. Start biegu planowany jest na godzinę 23.00, natomiast zakończenie w okolicach godziny 1.00. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas polowania w tych rejonach.

Tłumik hałasu czy moderator dźwięku – jaka jest różnica?

Minęły już trzy lata od wprowadzenia przepisów umożliwiających używanie tłumików podczas wykonywania odstrzału sanitarnego. Nadal jednak pojawiają się wśród myśliwych wątpliwości czy mogą używać tłumików podczas polowań indywidualnych.   Na zlecenie Firearms United – Poland i przy wsparciu środowiska  strzeleckiego, została opracowana opinia prawna ostatecznie rozwiewająca wątpliwości odnośnie używaniu tłumików (szerzej w tym Artykule). Kancelaria Radców Prawnych Chróścik w Opinii Prawnej z dnia 4 czerwca 2020 roku, wskazuje, że używanie...

Porozumienie pomiędzy MON i PZŁ

W dniu 05.06.2024r. w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Polskim Związkiem Łowieckim. „Budując siły zbrojne Rzeczypospolitej, ale budując też wspólnotę narodową, budujemy bezpieczeństwo państwa polskiego. Angażując organizacje pozarządowe, a Polski Związek Łowiecki jest organizacją pozarządową, organizując tego typu przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej a...

Współpraca PZŁ z MON

W ostatnim czasie obserwujemy intensyfikację działań w zakresie włączenia myśliwych w budowanie i utrzymanie bezpieczeństwa kraju. W kwietniu usłyszeliśmy od Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniak-Kamysz, że widzi w myśliwych potencjał proobrony i proponuje włączenie w struktury Obrony Cywilnej. 15 maja br. Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej –...

X Puchar Gryfa Szczecińskiego 25 maja 2024 r.

Zawody odbywają się w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ imienia Janusza Flaszy w Pucicach według poniższego porządku dziennego: – godz. 8.00 – 8.30 – rejestracja i wydawanie numerów startowych,– godz. 8.30 – 8.45 – otwarcie zawodów i odprawa zawodników,– od godz. 9.00 – rozpoczęcie strzelań konkursowych. Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej w klasie otwartej, oraz uzyskanie wyników kwalifikacyjnych do „Wawrzynu...

Liga Strzelecka – Eliminacje Region I 18 maja 2024 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie zaprasza do udziału w „Lidze Strzeleckiej – Eliminacjach Regionu I” w dniu 18.05.2024 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. Juliusza Jarosza w Manowie. W załączeniu przesyłamy regulamin zawodów. Informujemy, że termin uiszczania wpisowego w wysokości 200 zł od zawodnika płatne na konto ZO PZŁ w Koszalinie, upływa z dniem 15.05.2024 r. Ponadto oferujemy możliwość skorzystania z bazy noclegowej. W...