Porozumienie pomiędzy MON i PZŁ

W dniu 05.06.2024r. w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Polskim Związkiem Łowieckim. „Budując siły zbrojne Rzeczypospolitej, ale budując też wspólnotę narodową, budujemy bezpieczeństwo państwa polskiego. Angażując organizacje pozarządowe, a Polski Związek Łowiecki jest organizacją pozarządową, organizując tego typu przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej a...

Współpraca PZŁ z MON

W ostatnim czasie obserwujemy intensyfikację działań w zakresie włączenia myśliwych w budowanie i utrzymanie bezpieczeństwa kraju. W kwietniu usłyszeliśmy od Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniak-Kamysz, że widzi w myśliwych potencjał proobrony i proponuje włączenie w struktury Obrony Cywilnej. 15 maja br. Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej –...

Pierwsze miejsce w King of Two Miles

Wielki sukces Jakuba Sidorowicza (strzelec) i Macieja Stasiaka (spotter) w międzynarodowych zawodach King of Two Miles we Francji. Polski team zdeklasował rywali i zajął pierwsze miejsce w tych prestiżowych zawodach. Druga polska ekipa w składzie Tomasz Kirczuk (strzelec) i Joanna Szczepańska-Kirczuk (spotter) zajęli piąte miejsce. Czym są zawody King of Two Miles?  To ekstremalne zawody strzeleckie polegające na strzelaniu do...

Myśliwi w strukturach obrony cywilnej

Podczas wizyty w Kole Łowieckim „Bór”, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił potrzebę ścisłej współpracy z myśliwymi. Oprócz poparcia w kwestiach przywrócenia samorządności i zmianach w rozliczaniu szkód łowieckich, minister wystąpił z inicjatywą współdziałania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Należy tu przypomnieć, że ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej pojawiła się również propozycja współpracy, która zaowocowała podpisaniem porozumienia w dniu 13...

Myśliwi Razem z Rolnikami

Instytut Analiz Środowiskowych Wspólna SprawaCzas na działania – myśliwi – ludzie przyrody20 lutego dołączamy do lokalnych protestów i stajemy ramię w ramię z rolnikami.Nie zgadzamy się na zniszczenie polskiego rolnictwa poprzez delegalizację łowiectwa. Zrównoważona gospodarka łowiecka, rolna i leśna to fundament bezpieczeństwa kraju. Stop degradacji wielopokoleniowego dorobku Polaków!• Niech za każdym ciągnikiem stanie samochód myśliwego.• Niech na każdym...

Déjà vu – obowiązkowe badania dla myśliwych

Podczas dzisiejszej konferencji w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawiono założenia, które bez wątpienia wpłyną na kształt łowiectwa. Zostaną zdjęte z listy gatunków zwierząt łownych cztery gatunki ptaków ( cyraneczka, głowienka, czernica, łyska). Wprowadzony będzie zakaz odstrzału ciężarnych loch. Na temat polowań komercyjnych i zbiorowych ma wypowiedzieć się zespół ekspertów. Na koniec zostawiono chyba najbardziej kontrowersyjny temat. Pamiętamy...

Niekorzystne zmiany dla myśliwych

Bardzo niepokojące stwierdzenia popłynęły z ust wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożała. Odniósł się on do kilku kwestii związanych z łowiectwem. Na wstępie zapowiedział wprowadzenie zakazu polowań na niektóre gatunki ptaków. Chodzi o realizację postulatu koalicji "Niech żyją", dotyczący ochrony części dzikich ptaków w Polsce. Przedstawiłem już nowemu Łowczemu Krajowemu listę gatunków, do których nie można byłoby już więcej strzelać. Chodzi m.in....