PZŁ członkiem Firearms United Network

Firearms United Network jest organizacją zrzeszającą ponad 100 milionów przestrzegających prawa właścicieli broni w Europie. Należą do nich rezerwiści, myśliwi, strzelcy sportowi, kolekcjonerzy, handlarze bronią palną, producenci, specjaliści od bezpieczeństwa, operatorzy strzelnicy i zwykli obywatele, którzy posiadają broń nieobjętą ograniczeniami. https://www.youtube.com/watch?v=opFJM3gFArg&ab_channel=GUNTVPL Firearms United Network

Koniec czerwonych książeczek

Wszystko wskazuje na to, że kończy się era legendarnych czerwonych książeczek . Sejm w czwartek 23 czerwca 2022 roku uchwalił nowelizację ustawy o dokumentach publicznych. Zmiany dotyczą w szczególności wystawiania dokumentów przez notariuszy i sądy na specjalnych blankietach. Dla nas jednak najistotniejsza jest zmiana odnośnie dokumentów wydawanych na podstawie Ustawy o Broni i Amunicji. Zobaczymy w jakiej formie...

Broń krótka dostępna dla myśliwych.

W dniu 24.06.2022r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Projekt rozszerza zakres broni, którą będzie można wykorzystywać podczas polowania. Jak się wydaje jest to odpowiedź ustawodawcy na wieloletnie postulaty myśliwych w kontekście używania broni krótkiej podczas wykonywania polowań. Chodzi tu o bezpieczeństwo myśliwego podczas poszukiwania i dochodzenia...

Zamieszanie z listą gatunków zwierząt łownych.

Z dniem 1 kwietnia na mocy rozporządzenia z 25 marca 2022 r. z listy zwierząt łownych zostały wykreślone: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak. Zniesiono równocześnie okresy polowań na te gatunki.  Wykaz IGO ( inwazyjne gatunki obce ) stwarzających zagrożenie dla Unii określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych...

Rozszerzenie pozwolenia – jak zdobyć więcej promes?

Wielu myśliwych uzyskując pozytywną decyzję na broń palną myśliwską do celów łowieckich nie wie, że może tę decyzję rozszerzyć. O co dokładnie chodzi? Po zdaniu egzaminów i uzyskaniu kwalifikacji łowieckich, a także członkostwa w PZŁ występujemy do organu administracyjnego o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej. Każdy tę procedurę przeszedł, w związku z tym nie będę jej tu szczegółowo...

Myśliwi na celowniku

Nie tak dawno Piotr Szalaty w swoim artykule przedstawił problemy, z którymi borykają się włoscy myśliwi. Całość wpisuje się w ogólnoeuropejski trend rozbrojenia obywateli na starym kontynencie. Wielokrotnie już przedstawiałem w jaki sposób organy unijne próbują narzucić absurdalne ograniczenia dla legalnych posiadaczy broni. Robi się to wszystko pod płaszczem zwiększenia bezpieczeństwa. Tymczasem we wszystkich zamachach i aktach terroryzmu wykorzystywana...

Myśliwi nie są niewolnikami. (Instytut Analiz Środowiskowych)

Nie wolno karać kół łowieckich za niewykonanie limitu odstrzału sanitarnego dzików. Rozporządzenia, wprowadzające odstrzał sanitarny i określające limity odstrzałów coraz częściej są oderwane od rzeczywistości, bo urzędnicy rządkowi usiłują tą drogą odsunąć od siebie odpowiedzialność za brak efektów w walce ASF oraz brak stosowania bioasekuracji w gospodarstwach, w których hodowana jest trzoda. Nie bacząc na to, że populacja dzików jest coraz mniejsza, a...