Zakaz polowań – do dnia 19 kwietnia 2020r.

Zakaz polowań – do dnia 19 kwietnia 2020r.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Zakaz obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10kwietnia 2020r.

Udostępnij ten post