Uchwała Zarządu z dnia 28.08.2020r. – Walne Zgromadzenie członków Koła.