Aktualności

Myśliwi Razem z Rolnikami

Instytut Analiz Środowiskowych Wspólna SprawaCzas na działania – myśliwi – ludzie przyrody20 lutego dołączamy do lokalnych protestów i stajemy ramię w ramię z rolnikami.Nie zgadzamy się na zniszczenie polskiego rolnictwa poprzez delegalizację łowiectwa. Zrównoważona gospodarka łowiecka, rolna i leśna to fundament bezpieczeństwa kraju. Stop degradacji wielopokoleniowego dorobku Polaków!• Niech za każdym ciągnikiem stanie samochód myśliwego.• Niech na każdym...

Déjà vu – obowiązkowe badania dla myśliwych

Podczas dzisiejszej konferencji w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawiono założenia, które bez wątpienia wpłyną na kształt łowiectwa. Zostaną zdjęte z listy gatunków zwierząt łownych cztery gatunki ptaków ( cyraneczka, głowienka, czernica, łyska). Wprowadzony będzie zakaz odstrzału ciężarnych loch. Na temat polowań komercyjnych i zbiorowych ma wypowiedzieć się zespół ekspertów. Na koniec zostawiono chyba najbardziej kontrowersyjny temat. Pamiętamy...

Niekorzystne zmiany dla myśliwych

Bardzo niepokojące stwierdzenia popłynęły z ust wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożała. Odniósł się on do kilku kwestii związanych z łowiectwem. Na wstępie zapowiedział wprowadzenie zakazu polowań na niektóre gatunki ptaków. Chodzi o realizację postulatu koalicji "Niech żyją", dotyczący ochrony części dzikich ptaków w Polsce. Przedstawiłem już nowemu Łowczemu Krajowemu listę gatunków, do których nie można byłoby już więcej strzelać. Chodzi m.in....

Niebezpieczeństwa związane z odstrzałem wilka

Coraz częściej pojawiają się artykuły i głosy o potrzebie odstrzału wilka. Wszyscy poważnie podchodzący do ochrony przyrody wiedzieli, że nieograniczone wprowadzenie drapieżnika wygeneruje poważne problemy. Na myśliwych i koła łowieckie zaczyna być wywierana presja żebyśmy zajęli się problemem. Należy to jasno i dobitnie podkreślić TO NIE ROLA MYŚLIWYCH !!! Nie próbujmy wchodzić w nieswoje kompetencje. Bardzo dobrze...