Nieetyczna technologia

Michał Budzyński w swoim artykule zajmuje się technologią, która bardzo szybko wchodzi do łowiectwa. W humorystyczny sposób prezentuje swój punkt widzenia w artykule. Termowizja, noktowizja??? Przecież to nieetyczne… To mięsiarstwo, a nie polowanie… Takie teksty można usłyszeć średnio co dekadę… Pamiętam, jak zaczęły na rynku pojawiać się kolimatory i każdy amator celownika z czerwoną kropką był uznawany za...

Koniec ołowiu w amunicji – przegłosowane

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) 29 października eurodeputowani przegłosowali odrzucenie sprzeciwu wobec rozporządzenia KE wprowadzającego zakaz stosowania ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich. Przychyliło się do tego 42 parlamentarzystów (ze strony polskiej Marek Paweł Balt i Róża Thun), 33...

Składka PZŁ na rok 2021

Naczelna Rada Łowiecka Uchwałą nr 317/2020 z dnia 22.09.2020 r. ustaliła wysokość składek członkowskich PZŁ na rok 2021. Składka normalna 360,00 zł plus 43,00 zł ubezpieczenie = 403,00 zł Składka ulgowa 180,00 zł plus 43,00 zł ubezpieczenie= 223,00 zł ( przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia ) Składka ulgowa-seniorska 90,00 zł plus 43,00 zł ubezpieczenia=133,00 zł ...

Ryczałt za odstrzał dzików – informacja prawna z komentarzem

Artykuł ze strony PZŁ Informacja dotycząca ryczałtu wypłacanego za odstrzał dzików dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich oraz myśliwym, którzy dokonali sanitarnego odstrzału dzika. Akty prawne na podstawie których przeprowadzono analizę: Ustawa z dnia 13 pażdziernika 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) zwana dalej PŁ.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt...

Elektroniczna książka polowań

Czas pochylić się nad nową formą ułatwiającą polowanie. Od paru lat na rynku funkcjonuje usługa elektronicznej książki polowań. Niektóre koła używają ją z powodzeniem już od jakiegoś czasu. Ile razy zdarzało się, że na rejonie obok widzimy zwierzynę, a nie wiemy czy ktoś tam poluje. Oczywiście w tradycyjnej formie trzeba to fizycznie sprawdzić w książce polowań i ewentualnie...

saguaro-arms

Koniec ołowiu w amunicji – nowe regulacje UE

W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się zakazu stosowania amunicji ołowianej. Początkowo zakaz ma dotyczyć stosowania amunicji śrutowej podczas wykonywania polowania na terenach podmokłych. Jednak w dalszej perspektywie ma objąć każdą amunicję zawierającą ołów. 3 września, komitet REACH zatwierdził zakaz używania ołowiu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają teraz trzy miesiące na zgłoszenie veta. Jeśli to nie nastąpi Komisja Europejska podejmie stosowne decyzje i...

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

Artykuł ze strony PZŁ W związku z pojawiającymi się kontrowersjami wokół zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przedstawia poniżej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: Zgodnie z § 8 ust. 2...