Tag - polowanie 2024

Polowanie w 2024 roku

Wszystko wskazuje na to, że od stycznie 2024r będziemy mogli polować. Jak zapewne wiecie, w tym roku nie została jeszcze ustalona i ogłoszona przez Naczelną Radę Łowiecką składka członkowska na rok 2024. Integralną jej częścią jest opłata za obowiązkowe ubezpieczenie. Bez OC i NNW myśliwy nie może de facto polować. Z przekazanej przez PZŁ informacji wynika, że...