Zmiany w odstrzale loch

Zmiany w odstrzale loch

Z dniem dzisiejszym wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wczesnego wykrywania wirusa ASF.

Najważniejsze zmiany:

  • zniesie obszaru działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem choroby (WAMTA znika),
  • rekompensata w wysokości 650 zł brutto za loszki przelatkowe i lochy strzelone na obszarze wolnym (na obszarze całego kraju),
  • możliwość finansowania przez powiatowego lekarza weterynarii usuwania zwłok padłych dzików na gruntach osób fizycznych znajdujących się w obszarze wolnym,
  • możliwość dofinansowania przez powiatowego lekarza weterynarii organizowanych w ramach wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego poszukiwań padłych dzików (wsparcie w zakresie zapewnienia sprzętu i materiałów do bioasekuracji oraz pobierania próbek do badań, a także zwrotu kosztów dojazdu na miejsce poszukiwań, posiłków i napojów oraz środków ochrony przeciw owadom dla osób uczestniczących w poszukiwaniach).

Udostępnij ten post