X Puchar Gryfa Szczecińskiego 25 maja 2024 r.

X Puchar Gryfa Szczecińskiego 25 maja 2024 r.

Zawody odbywają się w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ imienia Janusza Flaszy w Pucicach według poniższego porządku dziennego:

– godz. 8.00 – 8.30 – rejestracja i wydawanie numerów startowych,
– godz. 8.30 – 8.45 – otwarcie zawodów i odprawa zawodników,
– od godz. 9.00 – rozpoczęcie strzelań konkursowych.

Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej w klasie otwartej, oraz uzyskanie wyników kwalifikacyjnych do „Wawrzynu strzeleckiego”, jak również integracja środowisk myśliwskich regionu.

W zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację organizacyjną. Łączna lista startujących wynosi do 120 zawodników. O przyjęciu decyduje kolejność opłacenia wpisowego.

Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 200zł na nasz numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, w terminie do dnia 20 maja br. Na przelewie należy podać imię i nazwisko zawodnika, przynależność do danego okręgu, nr legitymacji PZŁ oraz klasę strzelecką.

WIĘCEJ INFORMACJI:

X PUCHAR GRYFA SZCZECIŃSKIEGO” 25 maja 2024 roku

Udostępnij ten post