Uchwała Zarządu Okręgowego dot. selekcji jeleni byków