Tag - polowanie na dziki

Nowe obowiązki ! – polowanie na dziki.

Pod koniec stycznia bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania polowań na dziki. Na terenach naszych w prawdzie nie mamy jeszcze stref żółtych czy czerwonych, których w większości dotyczy najnowsze rozporządzenie. Niemniej jednak wprowadzono nowe obowiązki, które już dotyczą wszystkich myśliwych wykonujących polowanie na dziki nie zależnie od strefy. Czego w nowych przepisach się od nas wymaga...