Tag - rozporządzenie

Jednak polujemy – 15.04.2020r

Mamy istny Rollercoaster z przepisami. Dzisiaj weszło w życie nowe rozporządzenie, zmieniające poprzednie z dnia 10.04.2020 r. o zakazie polowań. Od dziś ponownie możemy polować. §1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) wprowadza się następujące zmiany: 2) w §...

Nowe obowiązki ! – polowanie na dziki.

Pod koniec stycznia bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania polowań na dziki. Na terenach naszych w prawdzie nie mamy jeszcze stref żółtych czy czerwonych, których w większości dotyczy najnowsze rozporządzenie. Niemniej jednak wprowadzono nowe obowiązki, które już dotyczą wszystkich myśliwych wykonujących polowanie na dziki nie zależnie od strefy. Czego w nowych przepisach się od nas wymaga...