Tag - pzss

Współpraca na linii PZŁ-PZSS

2 marca 2020r. w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ doszło do spotkania łowczego krajowego Pawła Lisiaka z prezesem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomaszem Kwietniem, na którym omówiono ideę wzajemnego współdziałania. Zainicjowana została współpraca na linii PZŁ-PZSS w ramach planów dotyczących rozwoju polskiego strzelectwa, zarówno na niwie łowieckiej, jak i sportowej. Postanowiono powołać zespół roboczy do wypracowania zakresu współpracy obu podmiotów, ze...