Współpraca na linii PZŁ-PZSS

Współpraca na linii PZŁ-PZSS

2 marca 2020r. w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ doszło do spotkania łowczego krajowego Pawła Lisiaka z prezesem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomaszem Kwietniem, na którym omówiono ideę wzajemnego współdziałania.

Zainicjowana została współpraca na linii PZŁ-PZSS w ramach planów dotyczących rozwoju polskiego strzelectwa, zarówno na niwie łowieckiej, jak i sportowej. Postanowiono powołać zespół roboczy do wypracowania zakresu współpracy obu podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawnej strzelnic i strzelców.

To pierwsze spotkanie robocze, mające na celu nawiązanie kontaktu i zaplanowanie dalszych działań. W najbliższym czasie obie organizacje opracują list intencyjny, który stanie się oficjalną deklaracją wzajemnego wsparcia i obrony wspólnych interesów.

Polskiemu Związkowi Łowieckiemu zależy na rozwoju strzelectwa sportowego i na krzewieniu tej dyscypliny szczególnie wśród młodych adeptów, mamy bowiem świadomość, że z tego środowiska sportowego wywodzi się wiele naszych koleżanek i kolegów myśliwych.

źródło: https://www.pzlow.pl

Udostępnij ten post