Tag - Rejestracja broni

Rejestracja broni

Wszyscy posiadacze broni doskonale wiedzą, że na podstawie UoBiA  Art. 13 ust. 1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11. Jest to warunek konieczny, finalizujący zakup nowego karabinu czy strzelby. Proces rejestracji możemy przeprowadzić w trojaki sposób...