Rejestracja broni

Rejestracja broni

Wszyscy posiadacze broni doskonale wiedzą, że na podstawie UoBiA  Art. 13 ust. 1.

  • Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11.

Jest to warunek konieczny, finalizujący zakup nowego karabinu czy strzelby. Proces rejestracji możemy przeprowadzić w trojaki sposób i co najważniejsze nie koniecznie osobiście.

Pierwszy

sposób

 

W momencie zakupu broni otrzymujemy od sprzedawcy, jeżeli jest to broń nowa, fakturę no i oczywiście broń W tym momencie również możemy zakupić amunicję. Jeżeli nie zrobimy tego bezpośrednio u sprzedawcy, będziemy musieli poczekać z zakupem amunicji do momentu potwierdzenia przez WPA rejestracji w Legitymacji Posiadacza Broni. Czyli otrzymania Legitymacji z wpisem nowej jednostki broni i rodzaju amunicji, którą strzela.

Jeżeli kupujemy broń używaną, dokumentem potwierdzającym jest Umowa kupna-sprzedaży. W tym wypadku nie mamy możliwości zakupu amunicji do chwili potwierdzenia przez WPA rejestracji w Legitymacji Posiadacza Broni. Chyba, że w gratisie od poprzedniego właściciela dostaniemy amunicje do zakupionej broni

Następnie, nie przekraczając ustawowych 5 dni, musimy pojawić się osobiście w naszym WPA z:

Przy rejestracji nie jest wymagane okazanie nowo nabytej broni. No chyba, że potrzebujemy pokazać wszystkim w kolejce co kupiliśmy

Drugi sposób

 

Pomińmy część zakupową i od razu przejdźmy do rejestracji. W tym przypadku wykorzystujemy Pocztę Polską. Komplet dokumentów tj.:

wysyłamy za potwierdzeniem nadania (druk PP 11). Decyduje data stempla. We wniosku należy określić formę odbioru dokumentów, osobiście lub poprzez odesłanie Pocztą Polską.

WAŻNE: Nie wysyłamy kurierem, ponieważ w przypadku nie dostarczenia na czas dokumentów do WPA narażamy się na poważne konsekwencje. Jedynym honorowanym operatorem jest Poczta Polska. Potwierdzenie ze stemplem od tego operatora pocztowego, zabezpiecza nas w przypadku nie dostarczenia lub zgubienia naszych dokumentów.

Trzeci sposób

 

W dostarczeniu dokumentów wykorzystujemy platformę ePUAP. Punktem wyjścia jest tu posiadanie konta na platformie ePUAP (jak to zrobić https://www.gov.pl/web/profilzaufany )

Warunkiem niezbędnym do rejestracji jest oryginał dowodu zakupu. Może to być faktura z podpisem elektronicznym lub duplikat faktury w wersji elektronicznej.

UWAGA: nie wystarczy zeskanowana faktura, dodana do wniosku jako załącznik. Będzie to potraktowane jako kopia dokumentu. Rejestracja nie zostanie przeprowadzona.

Na platformie ePUAP wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, wpisujemy adresata czyli „Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie”, formułujemy wniosek o rejestrację broni palnej załączając nasz dokument nabycia. Podpisujemy wniosek profilem zaufanym i formalnie dopełniliśmy obowiązku rejestracji.

Nie ma obowiązku równoczesnego dostarczenia w terminie 5 dni Legitymacja Posiadacza Broni. Możemy ją dostarczyć do WPA w innym terminie osobiście lub pocztą. Wpis w legitymacji, zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ES-4631/4352/17/RB z dnia 15 grudnia 2017r., jest dopełnieniem procesu rejestracji, nie samym procesem rejestracji broni. Oczywiście nie możemy zwlekać z tym w nieskończoność, jednak nie ogranicza nas ustawowy termin 5 dni.

Wpis do legitymacji posiadacza broni potwierdza jedynie zakończenie procesu rejestracji broni. Obowiązujące w tej materii przepisy nie regulują jednak w jakim terminie ten wpis ma zostać dokonany przez właściwy organ, choć nie budzi oczywiście wątpliwości, że musi się to odbyć bez zbędnej zwłoki [1].

Dokładnie proces rejestracji broni opisuje Marcin Kałahurski w poradniku „Rejestracja broni przez Internet / ePUAP”.

Platformę internetową ePUAP możemy wykorzystać też w innych sprawach. Za jej pośrednictwem wyślemy np. Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni palnej. Do pisma dołączamy potwierdzenie wpłaty z banku (wystarczy wygenerowany PDF). W tym przypadku również należy pamiętać o wskazaniu formy odbioru dokumentów, osobiście lub poprzez odesłanie Pocztą Polską.

Jak widać mamy kilka opcji, z których w zależności od potrzeby w danym momencie możemy dowolnie skorzystać.


[1] Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, ES-4631/4352/17/RB z dnia 15 grudnia 2017r.

26 wrzesień 2023r.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *