Tag - Upoważnienie do wykonywania polowania

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

Artykuł ze strony PZŁ W związku z pojawiającymi się kontrowersjami wokół zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przedstawia poniżej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: Zgodnie z § 8 ust. 2...