Spec ustawa coraz bliżej

Spec ustawa coraz bliżej

W tym tygodniu, senacka komisja Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyjęła bez poprawek pakiet zmian w ustawach mających na celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. O części proponowanych nowelizacji pisałem we wcześniejszym artykule Specustawa odnośnie sanitarnego odstrzału dzików. Komisja nie dopuściła do głosu strony społecznej skupiając się na przepchnięciu zmian bez jakichkolwiek korekt.

Należy sądzić, że przy tempie prac nad ustawą i ewidentnej chęci jak najszybszego wprowadzenia zmian w przepisach, możemy spodziewać się jej przegłosowania już 15 stycznia na posiedzeniu izby wyższej.

Udostępnij ten post