Koniec ołowiu w amunicji – nowe regulacje UE

saguaro-arms

Koniec ołowiu w amunicji – nowe regulacje UE

W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się zakazu stosowania amunicji ołowianej. Początkowo zakaz ma dotyczyć stosowania amunicji śrutowej podczas wykonywania polowania na terenach podmokłych. Jednak w dalszej perspektywie ma objąć każdą amunicję zawierającą ołów.

3 września, komitet REACH zatwierdził zakaz używania ołowiu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają teraz trzy miesiące na zgłoszenie veta. Jeśli to nie nastąpi Komisja Europejska podejmie stosowne decyzje i zakaz wejdzie w życie.

W Brukseli długie miesiące toczyły się dyskusje nad nowym prawem, które ma zakazać używania ołowiu w amunicji myśliwskiej i sportowej, ale również podczas wędkowania. 3 września projekt został zatwierdzony przez Komitet ds. Chemikaliów (Komitet REACH).

Myśliwi będą mieli dwa lata na zakup nowej broni i przejście na amunicję stalową. Część państw chciało wprowadzenia dłuższego okresu przejściowego, ale Komisja Europejska była przeciwna.

Zakaz ma dotyczyć terenów podmokłych takich jak: bagna, wrzosowiska, tereny zalewowe, podmokłe łąki, zbiorniki wodne naturalne lub sztuczne, nad wodami stojącymi lub płynącymi i wodami słodkimi lub słonymi.

Równocześnie komisja EU ma zobowiązać Agencję (ECHA) do zbierania informacji o stosowaniu ołowiu w innych sytuacjach, w tym do wędkowania. Rozporządzenie ma nie tylko zabronić używania ołowiu podczas polowań na ptactwo, ale zakazać także przenoszenia amunicji w okolicach łowiska przez osoby polujące lub postronne (domniemanie związane z polowaniem).

Wydano również rekomendację, aby państwa które maja 20% terenów wodnych, wprowadziły całkowity zakaz stosowania amunicji ołowianej na całym swoim terytorium do wszystkich rodzajów strzelań.

Aktualizacja na 05.09.2020r.

“Polska opowiedziała się za jego przyjęciem. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”

Źródła:

wildmen.pl

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=19885&ds_id=64660&version=6&page=1&AttLang=pl

https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00368-9?fbclid=IwAR3emex_wzcM4ntnznhfYyBXkWixh8guUZjF3wVG7nb1qBHXfjNC2wlXVQ8

https://trybun.org.pl/2020/09/05/socjalistyczny-rzad-zjednoczonej-prawicy-poparl-unijny-zakaz-amunicji-zawierajacej-olow/

Ten artykuł na WildMen mało precyzyjny. Wiec może doprecyzujmy o co chodzi. W skrócie UNIA PRZYGOTOWUJE BAN NA AMUNICJĘ…

Opublikowany przez Gunblog – Broń Palna Piątek, 4 września 2020

Udostępnij ten post