Tłumiki w łowisku w pełnym zakresie

Tłumiki w łowisku w pełnym zakresie

Na zlecenie Firearms United – Poland i przy wsparciu środowiska  strzeleckiego, została opracowana opinia prawna ostatecznie rozwiewająca wątpliwości odnośnie używaniu tłumików. Jak wszyscy doskonale wiemy,  od lat byliśmy karmieni błędnymi interpretacjami ze strony MSWiA. Organy administracyjne (WPA), wydające pozwolenia na broń  stały na stanowisku, że używanie zamontowanych na broni tłumików huku jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Jak się jednak okazuje, a potwierdza to Kancelaria Radców Prawnych Chróścik w Opinii Prawnej z dnia 4 czerwca 2020 roku, używanie tłumików huku z bronią wydaną do celów sportowych, łowieckich i kolekcjonerskich  jest w pełni legalne. Przykręcenie tłumika do obecnie posiadanej broni nie czyni jej automatycznie “bronią szczególnie niebezpieczną”, na którą trzeba mieć odrębne pozwolenie.  Innymi słowy każde urządzenie wylotowe, w tym tłumiki huku, dostępne na rynku jako “cywilne” (czyli znakomita większość)  może być legalnie kupowane i montowane na każdej broni.

Co ciekawe i istotne dla nas myśliwych. Możemy wykonywać polowanie w każdych warunkach przy użyciu tłumików huku. Poszerzenie, które dokonał niedawno ustawodawca, umożliwia nam używanie i kupowanie tłumików produkowanych z przeznaczeniem wojskowym i policyjnym. Daje też możliwość zakupu broni, której założenia konstrukcyjne z góry zostały podporządkowane przyszłemu stosowaniu tłumików. Urządzenia te jednak dopuszczone są jedynie podczas wykonywania odstrzału sanitarnego. W opinii Kancelarii Prawnej zauważono problem, który  stworzyły nowe przepisy. Nie jest jednoznaczne czy myśliwy może przystrzelać taką broń na strzelnicy i czy nie powinien posiadać odrębnego pozwolenia na “broń szczególnie niebezpieczną”. Problem pojawia się również przy zamontowaniu tłumika będącego w obrocie koncesjonowanym ( czyli o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym), na broni dotychczas posiadanej. 

Reasumując. Możemy i mogliśmy wbrew dotychczasowym interpretacją WPA, posiadać, kupować i używać tłumików huku na broni w ramach obecnych pozwoleń. Nowe przepisy, choć  obarczone błędami, poszerzają zakres dostępnej dla myśliwych broni i dają możliwość zakupu urządzeń wylotowych objętych koncesją. Otwiera się również możliwość lokalizacji nowych strzelnic w miejscach, gdzie dotychczas  ze względu na normy hałasu, było to nie możliwe.

Poniżej zamieszczam pełną opinie Kancelarii Radców Prawnych Chróścik, z której usług wielokrotnie korzystały nasze organy rządowe 😉

Który tłumik do broni myśliwskiej?

18 czerwiec 2020r.

Udostępnij ten post