Koniec czerwonych książeczek

Koniec czerwonych książeczek

Wszystko wskazuje na to, że kończy się era legendarnych czerwonych książeczek . Sejm w czwartek 23 czerwca 2022 roku uchwalił nowelizację ustawy o dokumentach publicznych. Zmiany dotyczą w szczególności wystawiania dokumentów przez notariuszy i sądy na specjalnych blankietach.

Dla nas jednak najistotniejsza jest zmiana odnośnie dokumentów wydawanych na podstawie Ustawy o Broni i Amunicji. Zobaczymy w jakiej formie zostaną zastąpione dotychczasowe książeczki i zaświadczenia uprawniające do nabycia broni. Być może pojawią się cyfrowe karty na wzór płatniczych, lub dotychczasowe dane zostaną przeniesione do aplikacji np mObywatel.

Nowelizacja trafiła do Senatu, a po jej zatwierdzeniu ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

Aktualizacje:

30 czerwca 2022 – Stanowisko Senatu – Nie wniósł poprawek

04 lipiec 2022 – Prezydent podpisał ustawę

Przewidziano czas na zmianę dokumentów do 1 października 2024 r. Jakie dokumenty będą podlegały wymianie:

  • legitymacja posiadacza broni,
  • zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni,
  • legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni,
  • świadectwo broni,
  • karta rejestracyjnej broni,
  • zaświadczenie uprawniające do nabycia broni lub amunicji,
  • zgoda na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji.

Udostępnij ten post