Tag - pozwolenie na broń palną

Koniec czerwonych książeczek

Wszystko wskazuje na to, że kończy się era legendarnych czerwonych książeczek . Sejm w czwartek 23 czerwca 2022 roku uchwalił nowelizację ustawy o dokumentach publicznych. Zmiany dotyczą w szczególności wystawiania dokumentów przez notariuszy i sądy na specjalnych blankietach. Dla nas jednak najistotniejsza jest zmiana odnośnie dokumentów wydawanych na podstawie Ustawy o Broni i Amunicji. Zobaczymy w jakiej formie...

Negatywny wynik badania lekarskiego jak powód cofnięcia uprawnień.

W wyniku wprowadzonych zmian w Prawie łowieckim i w UoBiA (rok 2018), został dodany przepis nakazujący myśliwym co 5 lat przedstawić ważne badania lekarskie. Nieubłaganie zbliża się czas kiedy wszyscy zobligowani będziemy przedłożyć WPA aktualne badania. Osoby, które miały pozwolenie na broń do celów łowieckich wydane przed ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji, będą zobowiązane do przedłożenia...