Dzieci w łowisku – nie ma zgody.

Dzieci w łowisku – nie ma zgody.

Kolejna zła informacja dla środowiska myśliwych. Podczas trwających prac nad Ustawą o zmianie ustaw w celu likwidacji zbędnych barier administracyjnych i prawnych , została usunięta najbardziej istotna zmiana w Prawie Łowieckim. Dotyczy ona oczywiście przywrócenia możliwości pełnego udziału dzieci w życiu łowieckim (proces legislacyjny TUTAJ). Jednoznacznie stwierdzono: “jest to bardzo kontrowersyjny zapis, który może zagrozić dalszemu procesowi legislacyjnemu całej ustawy”. Jak widać nadal nie ma chęci i zrozumienia dla potrzeb środowiska. Możemy zapomnieć o zapisie, który był pierwotnie w ustawie.

Art. 9. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 poz. 1173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42aa pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych”;

2) w art. 52 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych

Pojawiła się sugestia, że być może zostanie zgłoszona poprawka, która dopuści udział w polowaniach od 15 roku życia. Jak widać jest to asekuracyjny zabieg, który w dalszym ciągu nie spełnia naszych postulatów. Pomimo zapewnień o zrozumieniu potrzeb myśliwych i istotnej roli jaką pełnią w państwie, nie jesteśmy traktowani poważnie.

Na poziomie deklaratywnym wszystko wygląda pięknie, jednak kiedy przychodzi do momentu podjęcia decyzji, rządzący się wycofują. Mieliśmy tego przykład ostatnio choćby w aspekcie dopuszczenia broni krótkiej na polowaniach (ARTYKUŁ). W tym kontekście również śmieszny wydanie się argument o potencjale obronnym myśliwych. Przecież wszystkie dotychczasowe działania sugerują coś zgoła innego, brak zaufania i chęci współpracy.

Cóż zbliżają się wybory, a “kontrowersyjne” zmiany mogłyby zagrozić wynikom w sondażach …

Zostaliśmy sprowadzeni do roli nie wygodnego narzędzia, które należy maksymalnie kontrolować i ograniczać w działaniu.

Pełen zapis posiedzenia komisji: FILM

Udostępnij ten post