Zmiany w Prawie łowieckim

Zmiany w Prawie łowieckim

Trwają nadal prace nad zmianami w Prawie łowieckim. Są one zawarte w zbiorowym akcie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie projekt jest po III czytaniu, został przegłosowani i skierowany do Senatu.

Przebieg prac legislacyjnych: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479

Jakich zmian możemy oczekiwać?

  • wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu w formie elektronicznej,
  • umożliwienie przeprowadzenia wyborów do organów kół łowieckich i PZŁ pomimo wprowadzenia na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

W dalszym ciągu prowadzone są prace nad Projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. O szczegółach projektu pisałem w Artykule z dnia 24 czerwca.

Przebieg prac legislacyjnych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12361151/katalog/12889132#12889132

AKTUALIZACJA

W dniu 21 października br. Pan Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie 2022-11-10

Udostępnij ten post