Tag - prawo łowieckie

Niekorzystne zmiany dla myśliwych

Bardzo niepokojące stwierdzenia popłynęły z ust wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożała. Odniósł się on do kilku kwestii związanych z łowiectwem. Na wstępie zapowiedział wprowadzenie zakazu polowań na niektóre gatunki ptaków. Chodzi o realizację postulatu koalicji "Niech żyją", dotyczący ochrony części dzikich ptaków w Polsce. Przedstawiłem już nowemu Łowczemu Krajowemu listę gatunków, do których nie można byłoby już więcej strzelać. Chodzi m.in....

Zmiany w Prawie łowieckim

Trwają nadal prace nad zmianami w Prawie łowieckim. Są one zawarte w zbiorowym akcie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie projekt jest po III czytaniu, został przegłosowani i skierowany do Senatu. Przebieg prac legislacyjnych: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479 Jakich zmian możemy oczekiwać? wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu w formie elektronicznej,umożliwienie przeprowadzenia...

Koniec samorządności PZŁ

Wczoraj 17 stycznia 2020 roku Senat przyjął pakiet zmian w kilku ustawach zwanych potocznie "Spec Ustawą". Jedną z najistotniejszych jest zmiana w trybie powoływania Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych. Członkowie stowarzyszenia tracą jakikolwiek wpływ na wybór osób, które wytyczają kierunek działania i rozwoju PZŁ. 1) Łowczy Krajowy - powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych...