Tag - prawo łowieckie

Zmiany w Prawie łowieckim

Trwają nadal prace nad zmianami w Prawie łowieckim. Są one zawarte w zbiorowym akcie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obecnie projekt jest po III czytaniu, został przegłosowani i skierowany do Senatu. Przebieg prac legislacyjnych: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2479 Jakich zmian możemy oczekiwać? wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu w formie elektronicznej,umożliwienie przeprowadzenia...

Koniec samorządności PZŁ

Wczoraj 17 stycznia 2020 roku Senat przyjął pakiet zmian w kilku ustawach zwanych potocznie "Spec Ustawą". Jedną z najistotniejszych jest zmiana w trybie powoływania Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych. Członkowie stowarzyszenia tracą jakikolwiek wpływ na wybór osób, które wytyczają kierunek działania i rozwoju PZŁ. 1) Łowczy Krajowy - powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród trzech kandydatów przedstawionych...