Badań lekarskich nie będzie ?

Badań lekarskich nie będzie ?

Podczas prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji została przedstawiona zmiana, która ucieszy wszystkich myśliwych.

Na wniosek Komisji, wprowadzono poprawkę do ustawy, znoszącą obowiązek okresowych badań lekarskich posiadaczy broni do celów łowieckich.

Jak uzasadnił przewodniczący Bartłomiej Wróblewski: “poprawka jest wyjściem na przeciw uwagom zgłaszanym w parlamencie. Postulat został przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rolnictwa. Sugerował on potrzebę zmiany, która ułatwi realizację ważnych działań dla kraju”.

W tle oczywiście pojawia się walka z ASF, jednak wydaje się, że przyczyn może być kilka. Wielokrotnie bowiem podnoszone były problemy jakie mogą wyniknąć w konsekwencji obowiązku badań. Jako przykład może tu posłużyć zbyt krótki czasokres na przeprowadzenie badań tak dużej liczby osób. Inny problem, to szacowane 30% myśliwych, którzy rozważali rezygnację z kontynuacji swojej pasji.

Poprawka została przyjęta i włączona do projektu nowej ustawy. Teraz zmiany trafią do sejmu w drugim czytaniu. Pozostaje nam śledzić dalszy proces legislacyjny i liczyć, że obowiązek badań zostanie zniesiony.

Byłby to niewątpliwy ukłon w stronę naszego środowiska i być może początek normalizacji stosunków.

Proces legislacyjny TUTAJ

Pełen zapis posiedzenia komisji: FILM

Udostępnij ten post