Tag - porozumienie

Porozumienie pomiędzy MON i PZŁ

W dniu 05.06.2024r. w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Polskim Związkiem Łowieckim. „Budując siły zbrojne Rzeczypospolitej, ale budując też wspólnotę narodową, budujemy bezpieczeństwo państwa polskiego. Angażując organizacje pozarządowe, a Polski Związek Łowiecki jest organizacją pozarządową, organizując tego typu przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej a...

Współpraca PZŁ z MON

W ostatnim czasie obserwujemy intensyfikację działań w zakresie włączenia myśliwych w budowanie i utrzymanie bezpieczeństwa kraju. W kwietniu usłyszeliśmy od Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniak-Kamysz, że widzi w myśliwych potencjał proobrony i proponuje włączenie w struktury Obrony Cywilnej. 15 maja br. Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej –...