Współpraca PZŁ z MON

Współpraca PZŁ z MON

W ostatnim czasie obserwujemy intensyfikację działań w zakresie włączenia myśliwych w budowanie i utrzymanie bezpieczeństwa kraju. W kwietniu usłyszeliśmy od Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniak-Kamysz, że widzi w myśliwych potencjał proobrony i proponuje włączenie w struktury Obrony Cywilnej.

15 maja br. Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Stanisławem Wziątkiem, celem ustalenia współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej a Polskim Związkiem Łowieckim. Przedyskutowano wstępny projekt porozumienia, który zakłada jego zawarcie na szczeblu Ministra Obrony Narodowej. Projekt uwzględnia również kwestie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

23 maja w siedzibie PZŁ odbyło się spotkanie, którego celem było zacieśniania współpracy między Polskim Związkiem Łowieckim a Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas posiedzenia jest udział Polskiego Związku Łowieckiego w realizacji zadań obrony cywilnej kraju.

Jak widać prace i konsultacje prowadzone są dość intensywnie. Można z tego wnioskować, że przygotowywany obecnie projekt ustawy o Obronie Cywilnej będzie w jakimś zakresie obejmował również myśliwych. Jaka rola zostanie nam zaproponowana? Obserwując tempo i zaangażowanie, możemy spodziewać się szybkich efektów tych prac.


Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *