Porozumienie pomiędzy MON i PZŁ

Porozumienie pomiędzy MON i PZŁ

W dniu 05.06.2024r. w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Polskim Związkiem Łowieckim.

„Budując siły zbrojne Rzeczypospolitej, ale budując też wspólnotę narodową, budujemy bezpieczeństwo państwa polskiego. Angażując organizacje pozarządowe, a Polski Związek Łowiecki jest organizacją pozarządową, organizując tego typu przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej a Polskim Związkiem Łowieckim chcemy podnosić poziom bezpieczeństwa. Chcemy wykorzystać, zagospodarować umiejętności myśliwych, którzy mają przeszkolenie i pozwolenie na broń. Często posiadają nie jeden rodzaj broni, nie jedno przeszkolenie, ale dziesiątki lat doświadczenia” – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

Porozumienie reguluje zakres współdziałania pomiędzy MON i PZŁ. Ma ono dotyczyć m.in. promocji, wspólnych szkoleń, wykorzystania strzelnic. Lokalne WCR’y mają również współpracować z PZŁ.

Łowczy Krajowy poinformował, że działania Polskiego Związku Łowieckiego w systemie bezpieczeństwa państwa będą opierały się na trzech filarach:

●  ścisłej współpracy z resortem obrony, której otwarciem jest podpisane porozumienie z Ministrem Obrony w zakresie udziału myśliwych w działaniach na rzecz obronności – przy wsparciu merytorycznym, logistycznym i szkoleniowym Ministerstwa Obrony Narodowej. Planowana jest również współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury szkoleniowej na podstawie odrębnych i szczegółowych umów

●  wzajemnej wymianie informacji pomiędzy strukturami PZŁ a organami administracji publicznej i Sił Zbrojnych w ramach systemu ostrzegania i alarmowania oraz upowszechnianie wiedzy nt. bezpieczeństwa i obronności

●   udziału myśliwych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej, realizując takie zadania jak: poszukiwanie osób zaginionych, pierwsza pomoc przy zdarzeniach masowych, utrzymanie porządku publicznego i zachowania ciągłości funkcjonowania władzy publicznej, pomoc w ewakuacji i rozśrodkowaniu ludności.


Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *