Tag - trybunał konstytucyjny

Negatywny wynik badania lekarskiego jak powód cofnięcia uprawnień.

W wyniku wprowadzonych zmian w Prawie łowieckim (rok 2018), został dodany przepis nakazujący myśliwym co 5 lat przedstawić ważne badania lekarskie. Nieubłaganie zbliża się czas kiedy wszyscy zobligowani będziemy przedłożyć WPA aktualne badania. O ile sam fakt ten nie wzbudza większych kontrowersji, to jednak pojawiają się uzasadnione przesłanki wskazujące na wykorzystywanie badań lekarskich jako furtki do cofnięcia pozwolenia na...