Negatywny wynik badania lekarskiego jak powód cofnięcia uprawnień.

Negatywny wynik badania lekarskiego jak powód cofnięcia uprawnień.

W wyniku wprowadzonych zmian w Prawie łowieckim i w UoBiA (rok 2018), został dodany przepis nakazujący myśliwym co 5 lat przedstawić ważne badania lekarskie. Nieubłaganie zbliża się czas kiedy wszyscy zobligowani będziemy przedłożyć WPA aktualne badania. Osoby, które miały pozwolenie na broń do celów łowieckich wydane przed ostatnią nowelizacją ustawy o broni i amunicji, będą zobowiązane do przedłożenia stosownych orzeczeń przed upływem pięciu lat od wejścia w życie tego przepisu, tj. do 1 kwietnia 2023 r.

O ile sam fakt ten nie wzbudza większych kontrowersji, to jednak pojawiają się uzasadnione przesłanki wskazujące na wykorzystywanie badań lekarskich jako furtki do cofnięcia pozwolenia na broń palną. Przepisy nie wskazują konkretnie, które schorzenia wykluczają możliwość posiadania broni, co otwiera furtkę do kwestionowania przedłożonych przez nas badań. Choroby cywilizacyjne takie jak np.cukrzyca, mogą stać się już taką przesłanką. Niestety luka ta jest coraz częściej wykorzystywana przez organy administracyjne. Kierują one na powtórne badania, od których nie przysługuje nam odwołanie i zazwyczaj kończą się one negatywną opinią medyczną.

Instytut Analiz Środowiskowych jako jedyna organizacja zajął się tym problemem. Opracowano stanowisko, na bazie którego powstała skarga konstytucyjna, wysłana następnie do Trybunału. Z treścią skargi można zapoznać się na stronie IAŚ.

Poniżej znajduje się krótki film wyjaśniający istotę problemu.

Udostępnij ten post