Myśliwi w strukturach obrony cywilnej

Myśliwi w strukturach obrony cywilnej

Podczas wizyty w Kole Łowieckim „Bór”, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił potrzebę ścisłej współpracy z myśliwymi. Oprócz poparcia w kwestiach przywrócenia samorządności i zmianach w rozliczaniu szkód łowieckich, minister wystąpił z inicjatywą współdziałania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Należy tu przypomnieć, że ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej pojawiła się również propozycja współpracy, która zaowocowała podpisaniem porozumienia w dniu 13 czerwca 2023r. ( Artykuł )

Minister widzi w myśliwych potencjał proobrony i proponuje włączenie w struktury Obrony Cywilnej. Myśliwi ze względu na doskonała znajomość terenu i umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią są cennym zasobem podczas kryzysu. Wydarzenia na Ukrainie, szczególnie w pierwszej fazie konfliktu, jasno pokazały, że lokalne inicjatywy i zaangażowanie wydatnie pomagają armii. Obecnie trwają prace nad ustawą o Obronie Cywilnej. Lata dywidendy pokoju spowodowały rozmontowanie jej struktur. Fukuyama i jego koncepcja “końca historii” nie zaistniała. Stąd m.in. potrzeba odbudowy struktur cywilnych, których częścią według propozycji ministra mają być myśliwi.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *