Pozwolenie kolekcjonerskie dla myśliwego

Pozwolenie kolekcjonerskie dla myśliwego

Myśliwy, jak każdy może stać się kolekcjonerem broni palnej. Cały proces jest banalnie prosty i wystarczy niewiele by spełnić warunki określone w przepisach. Dodatkowe pozwolenie otwiera nam furtkę do posiadania większej ilości broni palnej, która nie koniecznie musi być wykorzystywana w łowisku. Może ona przedstawiać szczególną wartość historyczną i choćby z tego powodu chcielibyśmy stać się jej właścicielem. Wśród posiadaczy broni do celów sportowych, ten typ pozwolenia, rozszerzający zakres o broń kolekcjonerską jest często spotykany.

Na wstępie należy rozróżnić “typy” pozwolenia kolekcjonerskiego. Pierwszym jest pozwolenie do celów kolekcjonerskich tak zwane “pełne pozwolenie kolekcjonerskie”.

Ustawodawca tak określa zakres tego pozwolenia:

Ustawa z dnia 21 maja 1999r o broni i amunicji

Art. 10. ust. 5. pkt 7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6.”
Art. 10. ust. 4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:
1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezwładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia:

a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;

4) do celów sportowych – broni palnej:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;

6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;”

Warunkiem jest zdanie egzaminu organizowanego przez WPA, opłata 1150zł (aktualizacja na wrzesień 2023r. to 648zł), oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Kolekcjonerskim.

Drugim rodzajem jest pozwolenie na broń łowiecką (lub sportową) do celów kolekcjonerskich. Zakres tego pozwolenia obejmuje broń, na którą zostało wydane pierwotne pozwolenie, w naszym przypadku “broń do celów łowieckich”. Czyli zgodnie z:

Rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz.

Rozdział 2 §3.
1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.

2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.

3. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, przy czym:

1. przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2500 J;
2. przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem dzików warchlaków, energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2000 J.

Co daje nam dodatkowe pozwolenie na broń łowiecką do celów kolekcjonerskich?

Być może chcemy posiadać w swojej szafie kilka sztuk broni, z którą nie chcemy polować, ale która przedstawia wartość historyczną lub nam się po prostu podoba. Zapytacie po co robić kolejne pozwolenie skoro można napisać o rozszerzenie dotychczasowego pozwolenia do celów łowieckich ?

Zazwyczaj WPA wydaje pozwolenie na 3 góra 4 sztuki broni. O ile organ administracyjny, jeżeli spełniamy wszystkie wyszczególnione w przepisach warunki nie może odmówić wydania pozwolenia, to w przypadku rozszerzenia nie jest już tak prosto. Mamy tu klasyczną uznaniowość. To my musimy wykazać, że dodatkowe sztuki broni są nam potrzebne, a WPA może, ale nie musi przychylić się do naszego wniosku. W przypadku pozwolenia na broń łowiecką do celów kolekcjonerskich, organ administracyjny nie może nam odmówić jeżeli spełniamy wszystkie wymienione w przepisach warunki.

Otrzymujemy tutaj pozwolenie na zakup minimum 5 sztuk broni (niektóre WPA w Polsce są bardziej hojne ).

Jak zatem uzyskać takie pozwolenie? 

 1. Zapisz się do Stowarzyszenia Strzelecko Kolekcjonerskiego. Może to byś jakiekolwiek  stowarzyszenie, zlokalizowane w każdym regionie Polski.
 2. Zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu Strzelecko Kolekcjonerskim.  Z tego Stowarzyszenia będziemy potrzebować “zaświadczenie o członkostwie” plus podpisany i opieczętowany status Stowarzyszenia. To dostarczamy do WPA. Nie potrzebujemy wykazywać się udziałem w rekonstrukcjach historycznych czy, że właśnie odbyliśmy tourne po wszystkich muzeach w Europie
 3. Badania. Ten sam zakres i lekarze jak przy pozwoleniu łowieckiego (orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne). Po zmianach z roku 2018 niebawem będziemy musieli powtórzyć badania (tj. do 1 kwietnia 2023 r.). Warto więc wtedy rozważyć czy przy jednych kosztach nie wystąpić o nowe pozwolenie.
 4. Wniosek o pozwolenie na broń łowiecką do celów kolekcjonerskich.
 5. Opłata skarbowa, w wysokości 242 zł.
 6. Kopia dowodu osobistego. (wystarczy wydruk lub ksero).
 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

UWAGA!!!  nie zdajemy żadnego dodatkowego egzaminu.

Na deser co dostajemy. Ogranicza nas tutaj tak naprawdę tylko nasza fantazja, budżet i zakres pozwolenia łowieckiego. Możemy wybierać wśród wszelkiej broni klasycznie łowieckiej, czyli sztucery, drylingi, strzelby itd. Jednak inna broń, nie kojarzona bezpośrednio z łowiectwem, również jest w naszym zasięgu. Jako przykład może tu posłużyć pełna gama broni z platform AR czy AK. Również ręczne karabiny maszynowe typu DP 28, MG 42 czy Browning M1918 i im podobne. Nie kupimy jednak nadal broni krótkiej (pistolet, rewolwer), czy broni czarnoprochowej. Tak, niespodzianka, istnieje broń czarnoprochowa,  na którą wymagane jest odrębne zezwolenie. Tutaj jednak nie będę tego szerzej analizował.  

Dlaczego nie zarejestrujemy na pozwolenie łowieckie do celów kolekcjonerskich np. PPS WZ 43, Thompsona 1928 A1, czy PM-63? Kluczem jest energia pocisku, która dla 7,62×25 mm oscyluje w okolicach 700 J, dla 9x18mm to zaledwie 300 J, a .45 ACP (11,43x23mm) to również w okolicach 700 J.  W przypadku pozwolenia łowieckiego do celów kolekcjonerskich punktem wyjścia jest 1000 J. Nie decyduje tu zatem długość broni, kaliber (może to być nawet .50BMG 12,7x99mm), pojemność magazynka, czy jest zasilana z taśmy czy magazynka bębnowego. Nie ma też znaczenia, że pierwotnie dany model był wykorzystywany w armii któregoś państwa. Jeżeli amunicja, którą jest zasilany spełnia minimalne wartości energii określonej w dżulach (J), jest centralnego zapłonu i nie jest pistoletem lub rewolwerem, możemy taką broń kupić i zarejestrować.

Poniżej kilka przykładów co możemy kupić, a co nam WPA niestety nie zarejestruje.

Materiały:

Stowarzyszenie Strzelecko Kolekcjonerskie „Sęps of Music”

4 listopad 2021r.

Udostępnij ten post

Comments (2)

 • Alexander Reply

  Świetny tekst. Jedna uwaga – wyszła nowelizacja ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I Ś RODOWISKA
  z dnia 7 listopada 2022 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Wprowadziło zmianę do 400 J nie 1000 J.
  w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
  „2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania
  amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 400 J w odległości 100 m od wylotu lufy.
  Zniknął więc minimalny kaliber wcześniej wynoszący 5,6 mm i minimalna energia 1000 J została zastąpiona przez 400 J 100 metrów od lufy.
  Pozdrawiam

  17 kwietnia 2024 at 21:49

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *