Rozszerzenie pozwolenia – jak zdobyć więcej promes?

Rozszerzenie pozwolenia – jak zdobyć więcej promes?

Wielu myśliwych uzyskując pozytywną decyzję na broń palną myśliwską do celów łowieckich nie wie, że może tę decyzję rozszerzyć. O co dokładnie chodzi?

Po zdaniu egzaminów i uzyskaniu kwalifikacji łowieckich, a także członkostwa w PZŁ występujemy do organu administracyjnego o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej. Każdy tę procedurę przeszedł, w związku z tym nie będę jej tu szczegółowo opisywał.  Zazwyczaj WPA wydaje pozwolenie na 3 góra 4 sztuki broni do celów łowieckich. Po jakimś jednak czasie ilość promes dramatycznie się kurczy, a na rynku jest tyle ciekawych modeli

W tym momencie pojawia się możliwość rozszerzenia dotychczasowego pozwolenia i uzyskania decyzji zwiększającej ilość posiadanych jednostek broni.

Jak zatem to zrobić ? 

  1. Podstawą ubiegania się o rozszerzenie jest Ustawa o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999r. Jeżeli uzyskaliście pozwolenie na broń właśnie w oparciu o tą ustawę to przechodzimy do kolejnego punktu. Inny przypadek opiszę na końcu.
  2. Kolejny warunek konieczny to wykorzystanie wszystkich promes. Innymi słowy musicie mieć zarejestrowane tyle broni na ile dostaliście pozwolenie.
  3. Powyższe punkty pozwalają wystąpić z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji o rozszerzenie dotychczasowej decyzji. Wnosimy o zmianę pozwolenia na broń palną do celów łowieckich w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U.  z 2021r., poz. 735).
  4. Przykładowy wzór wniosku. Pamiętajcie żeby odpowiednio uzasadnić Wasz wniosek. Samo stwierdzenie, “Chcę więcej broni bo jestem fajny” nie wystarczy
  5. Wniosek wysyłamy pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
  6. Rusza standardowa procedura w WPA, czyli sprawdzenie w rejestrach karnych, zgodności dokumentów itd.
  7. Następnie oczekujemy na kontakt od naszego dzielnicowego kiedy wpadnie na kawę a tak poważnie kiedy wykona sprawdzenia warunków przechowywania broni i wywiad jak na początku przy ubieganiu się o pozwolenie na broń.
  8. Kolejny etap to już niecierpliwe oczekiwanie na decyzję.

Jeżeli spełniliście wszystkie powyższe warunki to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Komendant przychyli się do Waszego wniosku. Na ile dodatkowych sztuk broni w pozwoleniu możemy liczyć? To już zależy od danego WPA, z reguły jednak można liczyć na dwie dodatkowe promesy.

Co z osobami, które pozwolenie uzyskały dawno na podstawie poprzedniej ustawy o broni. Tu już nie jest tak prosto i bezkosztowo. Nie możemy występować w oparciu o art. 155 KPA[1]. Obecnie obowiązuje nas aktualna UoBiA[2] i potrzebne jest nowe pozwolenie na broń. Czyli odrębna decyzja uwzględniająca nasze dodatkowe potrzeby. Wiąże się to z kompletną procedurą czyli badaniami, opłatami administracyjnymi i całą z tym związaną “papierologią”.

24 marca 2022r. pojawił się nowy projekt ustawy o broni i amunicji. Uwzględniając obecną sytuację za naszą wschodnią granicą, można się spodziewać, że ustawa nie wyląduje w sejmowej zamrażarce. Warto się zastanowić czy nie rozszerzyć swoje pozwolenie jeszcze teraz, kiedy cała procedura jest banalnie prosta i stosunkowo szybka. Za jakiś czas możemy się obudzić z nową ustawą, a wtedy będzie nas to już kosztowało więcej czasu i pieniędzy.


[1] Kodeks postępowania administracyjnego,

[2] Ustawa o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999.

29 marzec 2022r.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *