Zamieszanie z listą gatunków zwierząt łownych.

Zamieszanie z listą gatunków zwierząt łownych.

Z dniem 1 kwietnia na mocy rozporządzenia z 25 marca 2022 r. z listy zwierząt łownych zostały wykreślone: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak. Zniesiono równocześnie okresy polowań na te gatunki. 

Wykaz IGO ( inwazyjne gatunki obce ) stwarzających zagrożenie dla Unii określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014. Oznacza to, że jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak zostają uznane za IGO stwarzające zagrożenie dla Unii lub dla Polski, na które można polować przez cały rok, gdyż celem jest depopulacja tych gatunków.

Podstawowa różnica w stosunku do dotychczasowych zasad gospodarowania polega na tym, że tych gatunków nie ujmuje się już w planowaniu łowieckim ani nie wypisuje się na nie odrębnych upoważnień do polowania. W praktyce oznacza to, że jeżeli podczas polowania indywidualnego myśliwy zobaczy jelenia sika, jenota, szopa pracza czy piżmaka, to ma prawo go odstrzelić.

Skreślenie omawianych gatunków z listy zwierząt łownych pociągnęło za sobą usunięcie jelenia sika z kategorii zwierzyny grubej i płowej, piżmaka – z kategorii zwierzyny drobnej, a jenota i szopa pracza – z kategorii zwierzyny drobnej i drapieżników. To powoduje, że w stosunku do nich przestały obowiązywać regulacje szczególne dotyczące rodzajów broni i amunicji. Spowodowało to zamieszanie i niejasność w przepisach odnośnie używania broni gładkolufowej. Od 1 kwietnia nie można użyć tej broni ani śrutu do polowania nie tylko na jenoty i szopy pracze, lecz także na piżmaki.

Kolejną ciekawostką jest to, że zgodnie z § 7 ust. 1 regulaminu polowań polowanie w nocy może się odbywać wyłącznie na wyliczone gatunki. Są to: dziki, gęsi i kaczki oraz piżmaki i drapieżniki. Ponieważ jenoty i szopy pracze w świetle prawa drapieżnikami być przestały, odtąd można na nie polować wyłącznie w dzień.

Źródło: Brać Łowiecka

Rozszerzenie pozwolenia – jak zdobyć więcej promes?

Udostępnij ten post