Niekorzystne zmiany dla myśliwych

Niekorzystne zmiany dla myśliwych

Bardzo niepokojące stwierdzenia popłynęły z ust wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożała. Odniósł się on do kilku kwestii związanych z łowiectwem. Na wstępie zapowiedział wprowadzenie zakazu polowań na niektóre gatunki ptaków.

Chodzi o realizację postulatu koalicji “Niech żyją”, dotyczący ochrony części dzikich ptaków w Polsce. Przedstawiłem już nowemu Łowczemu Krajowemu listę gatunków, do których nie można byłoby już więcej strzelać. Chodzi m.in. o jarząbka czy cyraneczkę. Generalnie na liście są ptaki, które w większości są związane ze środowiskiem wodno-błotnym. Propozycja ta była konsultowana z naukowcami, jak i częścią środowiska myśliwych. Chciałbym, by zmiany w tej sprawie zaczęły funkcjonować tak szybko, jak to możliwe – powiedział Dorożała.

Zakaz miałby obejmować trzy gatunki gęsi: gęś gęgawa, białoczelna i zbożowa; cztery gatunki kaczek – głowienka, czernica, cyraneczka i krzyżówka. Oprócz tego jest łyska, bażant, kuropatwa, słonka i gołąb grzywacz.

Kolejne zmiany mają dotyczyć odstrzału dzików, który według wiceministra jest niewłaściwe prowadzony.

Mimo tych liczb (od 2019 roku w Polsce odstrzelono ponad 1mln dzików), szczególnych efektów, jeśli chodzi o walkę z ASF, nie widać. Dlatego wydaje się, że i w tym aspekcie powinny nastąpić jakieś zmiany – wskazał.

Ma zostać wprowadzony okres ochronny dla dzika, w szczególności ze wskazaniem na lochy. Ciekawy aspekt pojawił się w kontekście polowań zbiorowych. Dla Pana wiceministra jest ich za dużo i są kłopotliwe

Nie może być takiej sytuacji, że od października do stycznia są prowadzone polowania zbiorowe i las jest praktycznie wyłączony. Moim zdaniem należy wprowadzić limit polowań zbiorowych, w niektórych okresach. Należy także informować o konkretnych godzinach, w jakich takie polowanie się odbywa – wskazał.

Intencją jest jak widać wprowadzenie całkowitego zakazu polowań zbiorowych. Należy tu zaznaczyć, że przepisy obligują koła łowieckie do podawania czasu, w którym odbywają się polowania zbiorowe. Mówi o tym Art. 42ab. pkt 1 ustawy Prawo Łowieckie[1]. Plany polowań zbiorowych są publikowane publicznie i nie są żadną tajemnicą i zaskoczeniem dla społeczeństwa.

W kolejnej części została poruszona kwestia elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu i noktowizji.

Oczekuję od Łowczego Krajowego, aby powszechnym stało się stosowanie przez myśliwych elektronicznego dziennika wyjść na polowania.  

Pan Mikołaj Dorożała najwidoczniej nie zauważył, że obowiązek używania przez koła „elektronicznej książki” został wprowadzony już prawie półtora roku temu Artykuł Widać tu kolejne braki merytoryczne. Stosowanie noktowizji ma zostać ograniczone do trzech miesięcy, od czerwca do końca sierpnia. Brawo kolejny krok w tył

Pojawił się także temat dotyczący przywrócenia możliwości pełnego udziału dzieci w życiu łowieckim. Po raz kolejny niestety widać brak chęci zrozumienia i współpracy.

Dla mnie etycznie i moralnie kwestia polowania z dziećmi jest bardzo wątpliwa. Staram się zrozumieć argumenty drugiej strony – zwolenników tego rozwiązania, choć część środowisk uważa, że należy podnieść tę granice nawet do 21. roku życia. Uważam, że powrót do dyskusji na temat obniżenia wieku biorących udział w polowaniu za wyjątkowo kontrowersyjny i tylko zaogni sytuację. Apeluję do środowisk myśliwych, aby wycofały się z tego pomysłu – powiedział wiceminister.

Ostatnią poruszoną kwestią było stanowisko ministra w sprawie problemów generowanych przez dwa gatunki łosia i wilka.

Nie ma na stole takich pomysłów, aby znieść moratorium na łosia, albo przywrócić polowania na wilki – uciął Mikołaj Dorożała

Jak widać ostatnie doniesienia o ataku wilków z przed kilku dni i wiele wcześniejszych zgłoszeń o problemach z nimi są pomijalne i nieistotne dla ministra. Wygląda na to, że czeka nas ciężki czas w relacjach z ministerstwem. Poniżej zamieszczam stanowisko Zarządu Głównego PZŁ.


[1] Art. 42ab. 1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *