Tag - tłumik

Tłumiki w łowisku w pełnym zakresie

Na zlecenie Firearms United - Poland i przy wsparciu środowiska  strzeleckiego, została opracowana opinia prawna ostatecznie rozwiewająca wątpliwości odnośnie używaniu tłumików. Jak wszyscy doskonale wiemy,  od lat byliśmy karmieni błędnymi interpretacjami ze strony MSWiA. Organy administracyjne (WPA), wydające pozwolenia na broń  stały na stanowisku, że używanie zamontowanych na broni tłumików huku jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Jak się jednak...