Koniec z hologramami na legitymacjach członkowskich

Koniec z hologramami na legitymacjach członkowskich

Jak podaje redakcja Brać Łowiecka, wygląda na to, że mijający rok będzie ostatnim, w którym przykleimy naklejkę na legitymację członkowską PZŁ. Od kolejnego roku pojawi się aplikacja, w której odczytamy wszystkie potrzebne dane myśliwego. Dotychczasowy blankiet nie zniknie. Nowa aplikacja zastąpi obecne hologramowe naklejki. Więcej w artykule poniżej.

Jak w czasach epidemii i zdalnej pracy biur wielu zarządów okręgowych przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej? Takie pytanie zadaliśmy ZG PZŁ, ale nie dostaliśmy w odpowiedzi żadnej konkretnej rekomendacji. Otrzymaliśmy natomiast wyjaśnienia odnoszące się do konieczności naklejania hologramu potwierdzającego opłacenie rocznej składki, którego uzyskanie wymaga bezpośredniego lub korespondencyjnego kontaktu z zarządem okręgowym.
 
Ten rok, jak się dowiadujemy z korespondencji z ZG PZŁ, ma być ostatnim, w którym są kupowane hologramy. Konieczność ich zamawiania w określonej liczbie (podobnie jak w przypadku legitymacji) to konsekwencja zapisów umowy zawartej w 2016 r. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie. Pandemia i poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych przez PZŁ doprowadziły do podjęcia rozmów zmierzających do całkowitego wyeliminowania hologramów i zastąpienia ich aplikacją mobilną do odczytywania kodów QR widniejących na każdej legitymacji. Porozumienie w tym zakresie ma zostać podpisane do końca stycznia 2021 r.
 
Odpowiedzialność za utrzymanie systemu i bezpieczne udostępnianie danych będzie spoczywała na PZŁ, natomiast PWPW miałaby przygotować aplikację, która po zeskanowaniu kodu z dokumentu zaprezentuje zdefiniowane dane, takie jak: imię i nazwisko myśliwego, numery identyfikacyjny PZŁ oraz legitymacji członkowskiej, posiadane uprawnienia (podstawowe, selekcjonerskie, sokolnicze), informacja o opłaceniu składki, numer pozwolenia na broń, ważne upoważnienia do wykonywania polowania, członkostwo w kole łowieckim i pełnione w nim funkcje, kwalifikacje PZŁ, odznaczenia oraz ewentualnie inne, na tę chwilę nieokreślone dane.
 
Ze względu na zapisy umowy z PWPW o zachowaniu poufności ZG PZŁ nie ujawnił jednostkowych kosztów zakupu legitymacji oraz hologramu.

źródło: Brać Łowiecka

Udostępnij ten post