saguaro-arms

Koniec ołowiu w amunicji – nowe regulacje UE

W niedalekiej przyszłości należy spodziewać się zakazu stosowania amunicji ołowianej. Początkowo zakaz ma dotyczyć stosowania amunicji śrutowej podczas wykonywania polowania na terenach podmokłych. Jednak w dalszej perspektywie ma objąć każdą amunicję zawierającą ołów. 3 września, komitet REACH zatwierdził zakaz używania ołowiu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają teraz trzy miesiące na zgłoszenie veta. Jeśli to nie nastąpi Komisja Europejska podejmie stosowne decyzje i...

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ

Artykuł ze strony PZŁ W związku z pojawiającymi się kontrowersjami wokół zasad wydawania w kołach łowieckich upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na określone gatunki zwierzyny przeznaczone do odstrzału w rocznym planie łowieckim, w szczególności na samce zwierzyny płowej, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego przedstawia poniżej swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: Zgodnie z § 8 ust. 2...

Komisja ponownie zagłosuje ws. udziału dzieci w polowaniach

Nieoczekiwana zmiana stanowiska! Wydawało się, że po ostatnim głosowaniu Komisja negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji i w takiej formie ponownie trafi do sejmu. Przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Urszula Pasławska (PSL-Kukiz’15) potwierdziła w rozmowie z BŁ, że na polecenie marszałek sejmu Elżbiety...

Udział dzieci w polowaniach – skierowany do drugiego czytania

Dzisiaj w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy, zezwalającym dzieciom towarzyszenie nam w łowisku podczas polowania. Został przyjęty wniosek o odrzucenie projektu w pierwotnej treści. Projekt zmian w Ustawie Nie przyjęto też poprawek do tego projektu o obniżenie wieku nieletnich do lat 16, 14 i 13, którzy mogliby brać...

Współpraca na linii PZŁ-PZSS

2 marca 2020r. w siedzibie Zarządu Głównego PZŁ doszło do spotkania łowczego krajowego Pawła Lisiaka z prezesem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Tomaszem Kwietniem, na którym omówiono ideę wzajemnego współdziałania. Zainicjowana została współpraca na linii PZŁ-PZSS w ramach planów dotyczących rozwoju polskiego strzelectwa, zarówno na niwie łowieckiej, jak i sportowej. Postanowiono powołać zespół roboczy do wypracowania zakresu współpracy obu podmiotów, ze...

Tłumiki w łowisku w pełnym zakresie

Na zlecenie Firearms United - Poland i przy wsparciu środowiska  strzeleckiego, została opracowana opinia prawna ostatecznie rozwiewająca wątpliwości odnośnie używaniu tłumików. Jak wszyscy doskonale wiemy,  od lat byliśmy karmieni błędnymi interpretacjami ze strony MSWiA. Organy administracyjne (WPA), wydające pozwolenia na broń  stały na stanowisku, że używanie zamontowanych na broni tłumików huku jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Jak się jednak...

Broń. Foto ilustracyjne: Pixabay

Czesi wpisują prawo do broni do konstytucji.

W poprzednim artykule pisałem o przygotowywanej nowelizacji UoBiA. Zmiany te mają dotyczyć całego środowiska strzeleckiego i ograniczyć dostęp do broni. Tymczasem u naszych południowych sąsiadów wprowadzane są właśnie zapisy do konstytucji utrwalające prawo do posiadania broni i obrony życia. Czeski Senat poparł nowelizację konstytucyjną, wzmacniającą prawo obywateli do obrony. Karta podstawowych praw i wolności (akt prawny...

Projekt nowej UoBiA

(Aktualizacja artykułu 16.07.2020r.) Zgodnie z docierającymi nieoficjalnie informacjami musimy przygotować się na zmiany w UoBiA. Zmiany te po części wynikają z obowiązku dostosowania naszych przepisów do sławnej już unijnej "Dyrektywy Bieńkowskiej". Po części jednak z chęci ograniczenia Polakom dostępu do broni przez urzędników naszego wspaniałego kraju "kwitnącej lipy". Próby takich niekorzystnych zmian prowadzono już w sierpniu ubiegłego roku, gdzie podczas...