Badania lekarskie w 2023 roku.

Badania lekarskie w 2023 roku.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zbliża się czas, w którym zmuszeni będziemy odbyć ponowne badania lekarskie. Badania te są niezbędne aby utrzymać pozwolenie na broń myśliwską. Przepis obligujący myśliwych został wprowadzony przez miłościwie panującą nam “dobrą zmianę” w roku 2018. Pięć lat mija w roku 2023. Komenda Główna Policji w odpowiedzi na zapytanie PZŁ przedstawiła swoje stanowisko.

Każdy myśliwy, który posiadał pozwolenie na broń wydaną do celów łowieckich przed dniem wprowadzenia zmian w ustawie, musi przedstawić organowi policji ( WPA ) aktualne badanie lekarskie do dnia 1 kwietnia 2023 roku. Zakres badań określa ustawa (orzecznik, psycholog, psychiatra, okulista). Badania te nie mogą być wykonane wcześniej niż na trzy miesiące od daty 1 kwietnia 2023 roku. Koszt pakietu badań w naszym regionie oscyluje w okolicach 1000 zł.

Poniżej odpowiedź KGP

17 listopad 2022r.

Udostępnij ten post